Skip to content

Generationsskiften och skatterätt

 • Generationsskifte av skog- och lantbruk
 • Överlåtelser av övriga företag
 • Utredning skattekonsekvenser vid överlåtelser

Fastighetsrätt

 • Köpekontrakt, gåvobrev avseende fastighet
 • Fastighetsreglering, klyvning mm
 • Upprättande av hyreskontrakt, lokaler och bostäder
 • Upprättande av alla typer av arrendeavtal,
 • Upprättande av servitut
 • Upprättande av jakträttsavtal
 • Biträde i hyresnämnd och arrendenämnd

Familjerätt

 • Upprättande av äktenskapsförord
 • Bodelning under bestående äktenskap
 • Bodelning vid skilsmässa /separation makar och sambor
 • Testamenten
 • Framtidsfullmakter
 • Bouppteckningar
 • Arvskifte
 • Samboavtal
 • Avtalsrätt och processrätt
 • Aktieägaravtal
 • Biträde vid tvist om lös eller fast egendom